MANIFEST

FOR DIDO OG AENEAS – EN ISOLATIONSOPERA

COVID-19 ramte danskerne for alvor om aftenen d. 11. Marts 2020, da statsminister Mette Fredriksen ved et pressemøde ’lukkede ned’ for Danmark. For mange kunstnere – ikke mindst scenekunstnere og musikere, betød det aflyste projekter og jobs, økonomisk og kunstnerisk krise. Vi ved godt, at vi som kunstnere ikke kan hjælpe på samme måde, som de sygeplejersker, læger, pædagoger og kassemedarbejdere, der lige nu holder verden kørende. Alligevel føler vi en trang til at handle og bidrage med vores faglighed, med en tro på, at vi med kunsten kan skabe kanaler til bearbejdelse af den ukendte og alvorlige situation, vi oplever lige nu. Med dette projekt vil vi tilbyde en slags kunstnerisk venteværelse og et fælles erfaringsrum til netop dette. Projektet er styret af følgende dogmer, der alle er udarbejdet med afsæt i vores nuværende situation i ‘karantæne’, i håbet om at etablere et nyt rum, til samskabende live-kunst, selvom vi er ‘hver for sig’.

FØRSTE DOGME

  • Processen anses som et eksperiment og skal i samspil med opførelsen udgøre det samlede værk.

ANDET DOGME

  • Vi må ikke overtræde nogle af regeringens anbefalinger til håndtering af Covid-19-spredning, hverken i løbet af processen eller under forestillingen.

TREDJE DOGME

  • Vi oversætter i fællesskab de erfaringer vi gør os under karantænen til æstetisk materiale. Værket og processen lader sig  derfor inspirere af de tendenser, der opstår globalt under Covid-19-pandemien?

FJERDE DOGME

  • Prøver afholdes primært hver for sig – i hjemmet,  isoleret og via facetime/zoom/skype.

FEMTE DOGME

  • Premieren ligger efter karantænens ophør og skal afvikles hurtigst muligt derefter. Vi ved derfor ikke hvor lang en prøveperiode vi får. Vi følger Mette Frederiksens pressemeddelelser ligesom resten af landet. 

SJETTE DOGME

  • Fra kollektivets aktører mødes fysisk, skal premieren afvikles indenfor 24 timer hurtigst muligt.

SYVENDE DOGME

  • Projektet er som udgangspunkt et frivilligt projekt. Lykkes det os at rejse penge, skal de fordeles efter et kollektivt princip.

OTTENDE DOGME

  • Regeringens retningslinjer for social kontakt skal afspejles i den dramatiske iscenesættelse ved værkets opførelse.

NIENDE DOGME

  • Scenografi og rekvisitter består af genstande vi har til rådighed i hjemmet, der hvor vi sidder i isolation. Vi medbringer de mest centrale genstande til premieren.

TIENDE DOGME

  • Vi gør processen tilgængelig for så mange som muligt. Derfor dokumenterer vi prøveprocessen undervejs og deler den på diverse platforme. Mediedækningen af projektet opfattes også som en del af selve værket. Vi spiller derfor også kun på locations, hvor flest muligt har gratis adgang til værket.

13.05.2020 Venteværelset – med forbehold for ændringer