AENEIDEN

“DIDO OG AENEAS – EN ISOLATIONSOPERA” baseret på Henry Purcells “Dido og Aeneas”, som er baseret på ‘Fjerde sang’ i Virgils “Aeneiden”